Intakegesprek

Het Begin van Jouw Reis naar Innerlijke Harmonie

Voorafgaand aan een coaching- of therapie-traject, beginnen we met een intakegesprek waarin we samen verkennen wat jou als cliënt bezighoudt en waar je tegenaan loopt. Tijdens dit gesprek bepalen we welke benadering het meest passend zal zijn voor jouw unieke situatie.

Mijn aanpak kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van jouw behoeften:

  • IK-grensopstelling: Hiermee breng je zelf in beeld hoe jouw grens is, hoe groot jouw innerlijke ruimte is en welke gevoelens echt van jou zijn of overgenomen. Het is bijzonder hoe tijdens een IK-grensopstelling bewustzijn ontstaat en diepgaande veranderingen kunnen plaatsvinden. We gebruiken deze methode om meer inzicht te krijgen in jouw persoonlijke grenzen en om bewustwording te creëren over jouw eigen innerlijke ruimte en emoties.

  • Werken met het quantumveld: Een benadering die diepere lagen van bewustzijn aanboort om transformatie en heling te faciliteren op een energetisch niveau.

  • Therapeutische gesprekken: We gaan in gesprek om te verkennen en te begrijpen wat er speelt, waarbij ik luister, reflecteer en begeleiding bied bij jouw persoonlijke groei.

  • Creatieve expressie zoals tekenen: Door middel van creatieve activiteiten zoals tekenen kunnen we op een non-verbale manier dieper in contact komen met jouw innerlijke wereld en emoties.

 

 

Intakegesprek

Een training als IK-grensbewustzijn kan eventueel ook in het plan worden opgenomen
Dan volgt een handelingsplan op schrift welke door u als client dient te worden ondertekend

Hoe is mijn grens nu eigenlijk?      doe de test