Voorafgaand aan een coachings traject of integratieve psychotherapie bekijk ik tijdens een intakegesprek waar u als client tegenaanloopt.

Hierbij bepalen we welke werkwijze het meest passend zal zijn. Dit kan zijn:

  • IK- grensopstelling zodat er meer bewustzijn komt op de oorsprong van, waar diegene nu tegenaan loopt.
  • Touch of Matrix
  • Therapeutische gesprekken
  • Of creativiteiten als tekenen

Een training als IK-grensbewustzijn kan eventueel ook in het plan worden opgenomen

Dan volgt een handelingsplan op schrift welke door u als client dient te worden ondertekend

Hoe is mijn grens nu eigenlijk?

doe de test