Algemene Voorwaarden

algemenevoorwaarden

Praktijk "Ruimte" te Arkel regio Gorinchem

Algemene voorwaarden van toepassing op de opleidingen,  verzorgd door praktijk "Ruimte" en de deelnemers

  1. Aanmelding: inschrijving van deelnemer voor een cursus of opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen Ruimte en deelnemer
  2. Aankondiging: door Ruimte ten behoeve van Aanmelding opgestelde informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van de opleiding
  3. Cursusmateriaal; al het materiaal dat Ruimte in het kader van de opleiding of cursus ter beschikking wordt gesteld.. Dit zijn readers, ander materiaal zoals bv kapla plankjes en houten poppetjes, worden tijdens de opleiding gebruikt van Ruimte en moeten daarna door de cursisten zelf aangeschaft of gemaakt worden.
  4. Bij annulering twee weken voor aanvang wordt het gehele bedrag gefactureerd. Iemand anders mag in jouw plaats aan de masterclass of themadag deelnemen.
    * In de tijd van de regels rondom Covid, kun je op vertoon van een positieve test de opleiding opschorten.
    * In het geval van: te weinig cursisten of ziekte trainer, wordt de opleiding of cursus opgeschort.


Volwassenen

Het traject start met een intake gesprek, waarin gekeken wordt naar de hulpvraag en waarin uitleg gegeven wordt over de diverse mogelijkheden die praktijk Ruimte te bieden heeft.
Je kunt zelf aangeven welke mogelijkheden jou aanspreken.
De sessies duren meestal 1 ½ uur en vinden 1 keer in 2 of 3 weken plaats. ( naar behoefte)
Ik maak gebruik van therapeutische gesprekken, ik grensopstellingen, Tough of Matrix, creativiteit en beweging. 
 

Ik grensbewustzijns training

Dit kan een heel mooi vervolg zijn op individuele therapie of coaching.
Het is autonomie versterkend en geeft veel inzicht in je eigen patronen
Het kan puur als training of als therapeutische interventie gevolgd worden.
 

Kinderen

Bij kinderen start ik met een intake, indien mogelijk met beide ouders/verzorgers, van te voren ontvang je een vragenlijst die voor het intakegesprek opgestuurd moet zijn.
Dit kan per mail, Praktijk Ruimte maakt gebruik van File-cap zodat mails versleuteld verstuurd kunnen worden.
Daarna start ik met het kind, tijdens de eerste sessie kunt u, als het kind dit fijn vindt er bij blijven.
Na ongeveer 5 sessies is er weer een gesprek met ouders, voor dit gesprek vraag ik instemming aan het kind over de te delen  informatie.
Als er informatie vanuit een andere discipline wordt gevraagd, gaat dit altijd in overleg met u als ouder.
Er wordt een dossier door mij aangelegd die digitaal beveiligd is.
Schoolobservaties, gesprekken met leerkrachten zijn mogelijk, dit gaat altijd met toestemming van ouders en instemming van het kind.
 

Betalingen:

De betalingen worden per pin na de iedere sessie verrekend.
Als het kind alleen komt en pinnen niet mogelijk is, stuur ik de rekening per mail.
De rekening krijgt u geprint mee.
 

Trajecten via een PGB

U krijgt een verzamelnota per maand 

Sessies die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht!

 

Betalingsvoorwaarden bij trainingen, cursussen en opleidingen

Masterclass zonder Stapbudget
Deelname bevestig je door € 200,- inschrijfgeld over te maken.
Na ontvangst ontvang je alvast het boek welke bij de desbetreffende Masterclass hoort.
Na ontvangst van de factuur betaal je het restantbedrag.
Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang op mijn rekening te zijn bijgeschreven.

Masterclass met Stapbudget
Nadat je goedkeuring van UWV voor uw subsidie gekregen hebt.
Betaal je de eigen kosten van de opleiding en restantbedrag van de opleiding.
Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang op mijn rekening zijn bijgeschreven.
 
Trainingen en Traumadag
Deelname bevestig je door € 50,- inschrijfgeld over te maken,
Na ontvangst van de factuur betaal je het restantbedrag.
Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang op mijn rekening te zijn bijgeschreven.

Bankrekeningnummer NL85KNAB0509548881 t.n.v. M. Jansen te Arkel.