De tarieven zijn inclusief voorbereiding van de sessie.

  • Intake gesprek         € 80
  • Sessie volwassenen € 120
  • Sessie gezinnen of relaties  € 120 ( 1,5 uur )
  • Sessie met het kind  € 80
  • Oudergesprekken     € 80 of 120
  • Gesprekken op school € 80 * geen vergoeding vanuit verzekering
  • Observatie school € 80- 140* (hangt af van de vraag)*
  • PGB Specialistische begeleiding € 83,50

Ouderondersteuning:
De tarieven zijn € 80 per uur
Daarbij kunt u ook coaching via de telefoon of app aanvragen. € 30 per half uur.