De tarieven zijn inclusief voorbereiding van de sessie.

  • Intake gesprek         € 85
  • Sessie volwassenen € 120
  • Sessie gezinnen of relaties  € 120 ( 1,5 uur )
  • Sessie met het kind  € 85
  • Oudergesprekken     € 85 of 120
  • Gesprekken op school € 85 * geen vergoeding vanuit verzekering
  • Observatie school € 85 - 140* (hangt af van de vraag)*
  • PGB Specialistische begeleiding € 87,26

Ouderondersteuning:
De tarieven zijn € 85 per uur
Daarbij kunt u ook coaching via de telefoon of app aanvragen. € 40 per half uur.

 

Annuleren  van afspraken

Annulering van uw afspraak dient 24 uur voor uw afspraak telefonisch te worden doorgegeven.

Bij annulering korter dan 24 uur aangegeven, wordt 80% van het tarief in rekening gebracht.