Vergoedingen vanuit uw zorgverzekering


Veel verzekeraars vergoeden, vanuit de aanvullende verzekering, een gedeelte van  de therapie.
Het valt onder complementaire zorg of psychosociale hulp.
Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPA onder het lidcodenummer 175-08121957

Vergoeding vanuit de gemeente West Betuwe

https://www.westbetuwe.nl/jeugd-en-gezin

  • Ouderbegeleiding
  • Kinderen d.m.v verwijzing huisarts

Wachtlijst voor Kinderen vanuit de gemeente West Betuwe

GEEN wachtlijst