Vergoedingen vanuit uw zorgverzekering

Veel verzekeraars vergoeden, vanuit de aanvullende verzekering, een gedeelte van de therapie.
Het valt onder complementaire zorg of psychosociale hulp.
Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPA onder het lidcodenummer 175-08121957

Vergoeding vanuit de gemeente West Betuwe.

Ik stop per 1-01-2023 met mijn samenwerking met  gemeente West Betuwe
Vanaf 01-09-2022 kunt u uw kind niet meer via de gemeente aanmelden.