Stap Budget - Aanvraag in 3 stappen geregeld

Let op: Bij de aanvraag heb je DIGID nodig. Heb je die niet vraag deze dan aan op DIGID.NL ( kan 5 dagen duren)

 1. Meld je aan voor een opleiding tot professional bij "Ruimte"
 2. Je ontvangt via "Ruimte" een STAP-aanmeldingsbewijs in pdf-formaat wat voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.
 3. Met jouw STAP-aanmeldbewijs kun je dan het STAP-BUDGET aanvragen via de UWV-portal waarna direct controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget.
 

Wat is Stap Budget ?

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Meer informatie over het beschikbare budget en de aanvraagperiodes vindt u op het STAP-portaal.

Stap Budget aanvragen

Ben je werkende of werkzoekende? Dan kun je het Stap-Budget aanvragen.
Elke 2 maanden kan je een aanvraag indienen, waarbij je 1 keer per kalenderjaar de subsidie toegekend kunt krijgen. Wegens grote belangstelling was het Stap-Budget de vorige rondes erg snel op. Schrijf je nu alvast in zodat je op tijd de documentatie ontvangt. 

Subsidie

Het subsidiebedrag is maximaal €1000,- inclusief btw.  per jaar. Ik kan de opleiding zonder btw aanbieden.
De totale opleidingskosten zijn exclusief dag-arrangement van €36,00 (lunch, koffie, thee, versnaperingen)
Dag arrangement koffie, thee en lunch vallen buiten de vergoeding van het Stap Budget
Uiterlijk 2 weken voor de start van de opleiding moeten de eigen kosten betaald zijn.

Zodra jij je aanmeld krijg je
 1. Een factuur van de eigen kosten
 2. Een startbewijs die je moet uploaden bij het UWV 
 Als je de aanvraag op tijd inlevert bij het UWV ,maar je krijgt een nee dan kun je opnieuw een aanvraag doen voor een andere datum.  
Je kunt kiezen of je de eigen betaling laat staan voor de volgende datum of dat het teruggestort moet worden.
Volgende aanvraagtermijn, is na 2 maanden. 
 

Voorbeeld aanvraagdatum                                 

01-09-2022 vanaf 10.00 uur
01-11-2022 vanaf 10.00 uur
01-01-2023 vanaf 10.00 uur enz                                              

Je kunt STAP-budget aanvragen voor opleidingen met een bepaalde startdatum. Hoe werkt dat? 

 1. In het algemeen geldt dat een STAP-opleiding dient te starten minimaal 4 weken na je aanvraag. Dit om zekerheid te kunnen bieden dat STAP-budget kan zijn toegekend door UWV voordat de scholing start.
 2. En verder geldt dat een STAP-opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.

  Concreet betekent dit bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak van:
 • 1 september t/m oktober, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten.
 • 1 november t/m december, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten.
 • 1 januari t/m februari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.
 • 1 maart t/m april, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten.
 • 1 juli t/m augustus, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten.
In onderstaand overzicht kun je opleidingen vinden, daarnaast zie je ook de tarieven. Voor de exacte data zie hier
 
Namen en prijzen via Stap Budget:
 
MCI
Masterclass I - Grenzen stellen met compassie
Prijs € 565,00  exclusief dag-arrangement van €36,00 per dag
Totaal € 601,00  ( Zelf betalen € 36,-)   
 
MCII
Masterclass II 
Prijs € 565,00  exclusief 3 dag-arrangementen van €36,00 per dag 
Totaal € 673,00  (Zelf betalen € 108,00)
 

(MCI en MCII samen geven het certificaat BBACC - Boundary awareness coach and counselar)

MC extra trauma
Masterclass extra trauma
Prijs € 250,00 inclusief boek Wat is jou overkomen,exclusief 1 dag arrangement van €36,00 per dag 
Totaal € 286  (Zelf betalen € 36,00)
 
MCI & MCII   
Masterclass I & II
Prijs  1130 exclusief 6 dag-arrangementen van €36.00 per dag 
Totaal €1346,00  maximale €1000,00 subside   (Zelf betalen € 346,00)
 
MCII & MC extra trauma 
Masterclas II & Masterclass extra trauma
Prijs € 815  exclusief 4 dag-arrangementen van €36,00 per dag
Totaal € 959,00     €815 subsidie   (Zelf betalen €144,00)