Grenzen stellen met compassie voor Kinderen

Ik-grensbewustzijn training Kinderen

Kinderen leren bewust te worden van hun eigen ik-ruimte. Hierbij gebruiken we de metafoor van een eigen tuin (ik-ruimte) grens en buitengebied.


De grens is zeer belangrijk, hiermee kunnen kinderen zaken van een ander in het buitengebied laten. Daarnaast is het helpend om prikkels buiten te laten!
De ‘tuin’ krijgt zijn vorm door: ervaringen, opdrachten, overtuigingen, gevoelens, verantwoordelijkheden. De ‘tuin’ heeft invloed op hoe jij de wereld ervaart, waarneemt en hoe jij je in die wereld beweegt.
De tuin krijgt zijn voeding door deze 5 ingrediënten en zorgt ook hoe jij je ‘staande’ houdt in de wereld.
Om de ‘tuin’ is een grens, en deze grens is heel belangrijk!  De grens zorgt in feite voor een afscheiding, een afscheiding tussen Ik en de ander.
De vorm, hoogte, dikte van de grens en de ingrediënten van de tuin hebben directe invloed op je eigen welzijn en je reacties op anderen.

Bijzonder is dat we eigenlijk nooit geleerd hebben om hier bewust van te worden en om hier zelf iets mee te kunnen!
Hoe mooi is het als kinderen zich bewust worden van dit alles, zeker in een tijd waarbij er zoveel informatie op hun afkomt!
Hoe fijn is het als kinderen zich leren afschermen en leren zorgvuldig om te gaan met hun eigen ‘tuin’ en die van een ander!
Te zorgen voor alles in hun tuin en leren om bewust en liefdevol om te gaan met de 5 ingrediënten.

We leven in een tijd waarin er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, we worden ons steeds meer bewust van alle mogelijkheden die er zijn, hoe mooi is het als kinderen leren BEWUST te worden van zichzelf, hun eigenheid , hun zijn met hun eigen tuin en hun grens waar ze ZELF iets mee kunnen.

Er zijn veel kinderen waarbij de grens te doorlaatbaar lijkt te blijven, denk aan kinderen die hooggevoelig zijn en moeite hebben om hun tuin liefdevol af te schermen. Je ziet ook kinderen die voor alle tuinen willen zorgen en daardoor hun eigen tuin verwaarlozen, dit kan komen doordat ze voelen dat ze hier gezien door worden, of doordat 1 van de ouders dit ook doet.
Het verwaarlozen van je eigen tuin en het bijhouden van tuinen van een ander is niet WAARDEVOL voor jezelf!
Daarnaast leven we in een tijd waarin PERFECTIE veel voeding krijgt en waardoor ‘tuinen’ hun zijnskracht verliezen.
Kinderen en volwassenen hoeven (moeten) niet perfect te zijn, een perfecte tuin kan niet meer groeien.

INFORMATIE 

7 kind bijeenkomsten 1 ouder bijeenkomst, en oudergesprek aan het eind
Dinsdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur.

Kosten € 395,00     

Bekijk hier de activiteiten kalender voor de start van de training en de exacte trainingsdagen.       

Kleine groep

Ik werk met kleine groepen waarin kinderen met elkaar activiteiten gaan doen, passend bij hun belangstelling. Daarnaast krijgen ze gerichte visualisatie (mindfull) oefeningen, gericht op bewustwording van de grens. Deze oefeningen krijgen de kinderen mee als huiswerk en zijn zeer belangrijk!

Verschillende ouders hebben de training zelf ook gedaan, hierdoor ontstaat er een nieuw gezamenlijk bewustzijn en krijg je er een soort extra ‘taal’ bij. Dit heeft een grote meerwaarde.