Een kortdurende oplossingsgerichte therapievorm speciaal bedoeld voor volwassenen.

Een therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van volwassenen met problemen en klachten van uiteenlopende aard.

Merk je dat :

  • het lastig is om je grenzen aan te geven en/of nee te zeggen?
  • het lastig is om jezelf te laten zien.
  • anderen voor jouw gevoel belangrijker zijn jezelf
  • je vaak onzekere gevoelens hebt.
  • onzeker bent in je opvoeding of op je werk

Vind je het lastig om duidelijk te

zeggen wat je wilt of voelt.
Heb je het gevoel dat je steeds te kort schiet.
Merk je dat je prikkelbaar bent, of niet meer tot rust kunt komen.
Heb je het gevoel er alleen voor te staan?
Heb je het gevoel dat er geen positieve afstemming tussen jou en je kinderen is.
Geen positieve afstemming tussen jou en je partner.
Heb je het idee dat je vastloopt in je werk.
 

Heb je het gevoel dat je teveel moet dragen?20140210 171845 400x300

Het kan soms lijken dat je iedereen moet ‘dragen’.
Dit kan zorgen dat het allemaal teveel wordt.
Het is goed om dan pas op de plaats te nemen en rustig te kijken naar:
Draag ik onbewust dingen, die ik niet hoef te dragen?
Neem ik verantwoordelijkheden over?
Inhoeverre kan ik de verantwoording bij een ander laten.
Het is goed om hier naar te kijken.
 
Ik help je om hier snel duidelijkheid in te krijgen en met verschillende interventies hier verandering in aan te krijgen.

 

In praktijk Ruimte, is er aandacht voor die zaken die je belemmeren.

We gaan op zoek naar wat bij jouw past en hoe je weer in contact komt met wie je van oorsprong bent.
Het is een bewustwordingsproces waarbij het verleden en het heden elkaar ontmoeten.

Hiervoor maak ik gebruik van Integratieve Psychotherapie en interventies zoals:

Touch of Matrix, therapeutische gesprekken, visualisaties, grens-bewustzijnsopstellingen, ontspanningstechnieken, diepte ontspanning, creativiteit en ervarings-wandelingen, waarbij we bewegen, mindfulness oefeningen en visualisaties combineren.

logo ruimte therapie v2

 

Therapie met betrekking tot relaties

Partner relaties:

Relaties kunnen zo mooi en zo lastig zijn. Het werken aan je relatie is van groot belang. Door alle drukte en  veranderingen in je leven, kan je relatie in de schaduw komen te staan. Het krijgen van kinderen, schrikervaringen en andere grote gebeurtenissen, kunnen druk op je relatie zetten.
Vaak zie je dat zaken niet meer uitgesproken worden. Alsof je elkaar niet meer echt kunt vinden.

Irritaties worden groter, onbegrip, angst, eenzaamheid, desinteresse lijken te groeien. 

Herken je dit?  Wacht niet te lang!  

Een relatie vraagt onderhoud!14173027 l 210x300
Samen met jullie kijk ik naar zaken die jullie verbonden en naar zaken die jullie nu van elkaar lijken te verwijderen.
Alsof je elkaar niet meer echt kunt zien.

Geef jezelf een groot cadeau en werk aan jezelf en je relatie.
Ik gebruik hierbij verschillende visuele materialen, zodat het voor jezelf zichtbaar en invoelbaar wordt. Bewustwording is de eerste grote stap. Als zaken bewust,invoelbaar en herkenbaar worden  kun je ermee aan de slag.

De relatie hoeft geen partner relatie te zijn, het kan ook een andere relatie zijn waarin je merkt dat zaken niet prettig verlopen.
Denk aan: relatie met je ouders, je werk  of zoals hieronder nog beschreven je kinderen.

Ouder - kind relatie:

Ruzie tussen ouder en kind
Kinderen opvoeden kan erg stimulerend, uitdagend en plezierig zijn, maar soms ook veeleisend, frustrerend en uitputtend. Het is normaal dat kinderen zich soms verzetten tegen de aanwijzingen van ouders. Wanneer er dagelijks sprake is van terugkerende conflicten, kan de ontwikkeling van kinderen bedreigd of geblokkeerd worden. Er wordt steeds meer duidelijk dat veel opvoedingsproblemen eigenlijk relatieproblemen zijn tussen ouders en kind. Ouders en kind kunnen elkaar emotioneel niet meer, of onvoldoende, bereiken. In veel gevallen verloopt de communicatie over en weer verstoord. Er wordt bijv. gescholden, geschreeuwd, slecht naar elkaar geluisterd en er is weinig aandacht en interesse in elkaar.

Machteloosheid
Een verstoorde ouder-kindrelatie geeft bij beiden een groot gevoel van machteloosheid. Deze machteloosheid leidt tot stress, onzekerheid en twijfel. Gevolgen voor het kind kunnen zijn dat het kind geen goed zelfbeeld ontwikkeld. Het kind ervaringen hebben zoals kan angstig zijn, stress, depressie en eenzaamheid. De psychische problemen die het kind ervaart, kunnen zich in lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, hyperventilatie, maar ook in gedragsproblemen uitten.

Aanpak 
Omdat problemen tussen ouders en kinderen vaak ook met veel verschillende dingen te maken hebben, zoals problemen van het kind, problemen van een ouder en diverse omstandigheden, kan de behandeling erg verschillend zijn.

Wacht niet te lang!  

Een relatie vraagt onderhoud!
Samen met jullie kijk ik naar zaken die jullie verbonden en naar zaken die jullie nu van elkaar lijken te verwijderen.
Alsof je elkaar niet meer echt kunt zien.

 

Lid van RBCZ

CRKBO DocentIngeschreven in het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg

RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (de psyche) het lichaam te betrekken of door bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken.