“Onze ervaringen in het verleden, hebben vaak onbewust veel impact”

In 2004 werd ik geraakt door het werk van *dr Nick Blaser. Hierna volgde ik vele opleidingen en seminars van hem, met als resultaat dat lk me nu de eerste teacher van Nederland mag noemen, die het werk van dr.Blaser in Nederland nu ook onder professionals mag verspreiden.

Ik ben hier heel dankbaar voor, mede doordat de zienswijze systemisch opgezet is en daarnaast vele mogelijkheden in zich heeft. Door de inzichtelijke en invoelende methode kun je mensen weer bij hun eigen kern brengen.- Dr. Nick Blaser ontwikkelde een interpersoonlijk aandachtsmodel (interpersonial attention management) dat ons helpt tussenmenselijke interacties beter te bergrijpen. Het helpt ons om onze psychische ruimte en onze grenzen te beschermen.

De werkvorm is eenvoudig en biedt veel handvatten.

Wat maakt het zo bijzonder?

De in beeld gebrachte 10 aandachts-plekken van waaruit wij kunnen waarnemen en van waaruit wij de interactie aan kunnen gaan. Deze 10 verschillende plekken geven een andere interactieve ervaring. Daarnaast wordt gewerkt volgens het model van de tuin omringd door een grens. De grens heeft invloed op de grootte van de binnenwereld en die tuin heeft weer allerlei elementen in zich, die allemaal verbonden zijn met elkaar, in feite is dit een heel netwerk.

Voorbeeld aandachtplek: * Je staat onder de douche en bent met je aandacht dicht bij jezelf in feite in je lijf, je tuin. Je ervaart hoe het water langs je lijf stroomt en voelt hoe je lichaam reageert op de temperatuur van de douche, je ervaart de douche, het water en bent in het moment. * je bent buiten in een cognitieve status, je hoofd is bezig met het werk wat je zo dadelijk gaat verrichten. Je doet de handelingen onder de douche en je denkt wat je nodig hebt op je werk, wat je gaat zeggen enz. Ben je klaar met de handeling stap je al denkend over je werk de douche uit.

De tijd is dezelfde, de ervaring totaal anders. Voor het welbevinden en welzijn is er ook een groot verschil. Hoeveel momenten per dag ben je in een staat waarin lichaam en geest in verbinding zijn?


Wat kun je ermee?

 In je werk als therapeut, coach, jeugdwerker, welzijnswerker, leerkracht? Wat kun je ermee in je eigen persoonlijke groei en in je ouderschap Je zult ervaren dat je veel inzicht krijgt in de mens, hoe de mens wordt gevormd, door de plekken, de tuin, en zijn/haar ervaringen en reacties. Wat helpend en niet helpend is. Hoe je van jezelf kunt verwijderen en hoe je ook weer dichter bij jezelf kunt komen Je krijgt inzicht in een dissociatie schaal en daarnaast leer je te werken met en het begeleiden van een 3DGV, dit staat voor driedimensionale grensopstelling. Dit laatste doe je op een tafel met grensmateriaal en poppetjes, je zult ervaren hoe groot de impact is van deze vorm van opstelling! De opsteller voelt, ziet, ervaart en is direct ook in beweging! Vaak hoor ik in mijn praktijk, die ene opstelling heeft mij zoveel inzicht en bewustzijn gegeven, vanaf dat moment is de verandering in gang gezet.

Je ervaart hoe jet onbewuste en bewuste samen komen. De “aarde” van de tuin is gevoed door: ervaringen, life experience, gevoelens, alle zintuigelijke waarnemingen vallend onder beelden. Ze liggen allemaal opgeslagen in onze tuin samen met onze ervaringen, opdrachten en overtuigingen. . Het is een heel netwerk wat elkaar voedt en beïnvloedt. Het vormt jouw ZIJN, jouw persoonlijkheid en het geeft je kijk naar de buitenwereld. Het geeft veel inzicht in jezelf en het raakt daardoor je bewustzijn. Zo keer je hoe je vanuit de 10 aandacht plekken in contact kan staan met een ander.

Dit alles geeft -------- DE MENS IN BEELD-------------

Hierdoor ben je in staat om niet meer alleen het waarneembare gedrag als toetsing te gebruiken of als classificatie systeem in te zetten. Je leert verder te kijken. Het waarneembare gedrag is de buitenkant. Hoe mooi om de mens op deze manier in zijn geheel waar te nemen! Niet vanuit een oordeel maar vanuit bewustzijn en compassie.

Als professional kun jij je scholen op verschillende gebieden. Je kunt je focus op een gegeven moment vooral gaan leggen op het werken met een 3DGV, driedimensionale opstelling. Je leert als professional je vooral te richten op het verkrijgen van inzicht en het vergroten van je blikveld, zodat jouw interacties veel meer bewustzijn en mogelijkheden bieden, dit is in het beroep van leerkracht, sociaal werker, arts, welzijnswerker, jeugdwerker een heel groot cadeau. Je leert tegelijk een opstelling te doen en te ondergaan. Uitleg 3DGV . Die doe je dmv poppetjes en met grensmateriaal, de opstelling doe je op tafel. De grens geeft: inzicht op de grootte, de openheid, geeft inzicht op de plek van de elementen, zorgt dat je cliënt zelf in contact is met het eigengemaakte beeld en kan direct inzoomen op verschillende elementen in die tuin. Geeft bijzonder veel inzicht en tegelijk direct een mogelijkheid tot verandering. voorbeeld zie filmpje


person 1280x624Dr. Nick Blaser is psychiater, psychotherapeut, hij studeerde in Leiden geneeskunde. In 2009 richtte hij in Bazel/Zwitserland het Centre for applied Boundary Studies zie website op waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar het belang van de persoonlijke ik-grens en de interpersoonlijke grensdynamiek (horizologie). Hij traint professionals in deze manier van werken. Vanuit een systemische en dialogische visie heeft hij zijn driedimensionale grenstherapie over ik-grenzen ontwikkeld. Over dit werk heeft Nick Blaser meerdere boeken gepubliceerd.

Verschillende mogelijkheden.


Voor professionals.
Masterclass I
Supervisie op grenswerk