In een therapeutisch gesprek wordt je geholpen je levenswijze duidelijk te krijgen om er daarna verbeteringen in te kunnen aanbrengen. Je gaat bijvoorbeeld duidelijk krijgen wat voor emoties je hebt en waar ze vandaan komen. In het begin betekent het veelal dat er zekerheden voor je wegvallen, je gaat twijfelen. De belangrijkste methode van de therapeut is vragen stellen met als doel vanuit nieuwe oogpunten naar je leven te kijken. Je ontdekt welke opstakels een gewenste levenswijze in de weg staan en van welke kwaliteiten je gebruikt kunt maken om deze opstakels op te ruimen. Je leert als in wezen de waarheid in jezelf te ontdekken. Hypnose maakt het je daarbij gemakkelijk om contact te maken met de ondergelegen lagen van je onbewuste. Het onbewuste kun je zien als een verzamelplaats van alle ervaringen die in jou leven zijn opgedaan. Alleen de ervaringen die op dat moment nodig zijn voor het proces zijn oproepbaar. Het onbewuste laat alleen toe wat voor jou van belang is en wat jij aan kunt. Het onbewuste bevat steeds meer wijsheid naarmate er meer opstakels zijn opgeruimd.