Ieder mens bestaat uit delen die bepaalde rollen vervullen. Het ene moment ben je de ouder, dan de partner of het kind. Naast deze herkenbare delen zijn er ook andere innerlijke delen bij een ieder die reageren, handelen, beïnvloeden en sturen. Dat kan een zorgzaam deel, een streng deel of een kritisch deel zijn. Dat is bij iedereen weer anders. Soms kan het zijn dat een deel onvoldoende ruimte krijgt of juist teveel ruimte inneemt waar je last van kunt krijgen. Delenwerk laat je in gesprek gaan met de verschillende delen, voornamelijk bij dilemma’s of innerlijke conflicten.

Bij delenwerk gaan we werken aan de bewustwording van de delen die aandacht nodig hebben om zo tot meer balans te komen in jezelf. Alle delen hebben positieve intenties en het doel is om inzicht te krijgen in de waarde van de verschillende delen en ze ook daarop te kunnen schatten.

Het geeft veel zelfkennis en -inzicht.