Wanneer ga je met je kind naar een integratieve kindertherapeut ?

Tijdens mijn werk als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider en nu sinds 2007 als therapeut, is mij keer op keer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat kinderen geholpen worden met het verwerken van emoties, ontstaan na schrik of heftige gebeurtenissen.

Dit kunnen gebeurtenissen zijn, waarbij het kind heel erg geschrokken is bijvoorbeeld door een heftige valpartij, ziekenhuisopname, zichzelf minder vinden dan een ander, verlies in het gezin, gepest worden of het gevoel hebben ergens niet bij te horen.

Je ziet nogal eens dat deze gebeurtenissen als het ware een soort opgeslagen worden en kunnen gaan zorgen voor een verstoring in hun zelfbeeld, hun vrolijkheid, hun welbevinden. Wanneer dit gebeurt, bestaat de kans dat het probleem zich als een olievlek uitbreidt.Je ziet dat kinderen faalangstig worden, stoer, boos of in zichzelf gekeerd.

  • Faalangst
  • Negatief zelfbeeld
  • Rouwverwerking of heftige schrik
  • Verwerking scheiding ouders
  • Langdurig onzindelijk zonder medische oorzaak
  • Probleemgedrag
  • Leren omgaan met:
  • ADHD
  • Autisme

Daarnaast komen kinderen om te leren omgaan met hun: hoog-gevoeligheid (hoog sensitief) .Om te leren gaan met perfectie en de uitdaging aan te gaan om iets te doen wat je wellicht nog niet kan. Kinderen met een vorm van autisme komen door de therapie vaak meer naar buiten waardoor er meer openheid ontstaat.

Trauma’s, schrikervaringen kunnen het leven ernstig verstoren.
Hoe ik werk met trauma’s hangt sterk af van: het kind zelf en zijn/haar omgeving.
Bij wat oudere kinderen & pubers maak ik vaak gebruik van * 3DGV opstellingen. ( 3 dimensionale grensopstelling) Hierbij heeft diegene direct contact op gevoelsniveau en lichamelijk niveau. Oude herinneringen komen in beeld en krijgen de ruimte om gevoeld te worden. Gevormde overtuigingen krijgen ruimte en veranderingen kunnen direct in werking gezet worden.
Daarnaast werk ik lichaamsgericht en kunnen creatieve en of motorische interventies ingezet worden.
* 3DGV gebruik ik niet alleen bij trauma’s.

Bij kinderen gaat dit altijd samen met het in beeld brengen van het gezinssysteem en is de blik sterk gericht op wie wat nodig heeft.
Bij kinderen gebruik ik: spel, spel & creativiteit, spel & beeldende therapie, spel & beweging.

Bij kinderen kijk ik altijd of de steunfiguren, voldoende in eigen kracht zijn.  Als bv  ouders zelf nog te sterk getraumatiseerd zijn en of hun stress niveau is te hoog, kan het zijn dat er eerst op een andere manier gewerkt gaat worden.

We zijn allemaal mens! Als mens doen we soms dingen waar we niet trots op zijn. 
Dat kan, de meest moedige mens durft de ruimte te nemen, om daar iets aan te doen!
We zijn niet perfect, niet als ouder, niet als partner niet als werknemer, niet als grootouder.  
Het durven leven van je leven, geeft groei en mogelijkheden om zaken die je minder mooi vindt of waarover je schuldig of wat dan ook voelt, in de ogen te kijken. Hiermee geef je jezelf  en diegene die jij begeleid/opvoed een groot geschenk.

Wat is integratieve kinder | jeugdtherapie?

Integratieve kinder|jeugdtherapie is een therapievorm waarbij het kind centraal staat en niet de methode.

Een kortdurende oplossingsgerichte therapievorm speciaal bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 14-15 jaar. Het kind zelf leert zijn oplossingsmogelijkheden uit te breiden.
Integratieve therapie betekent werken vanuit verschillende invalshoeken.
Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een benadering die op zijn of haar mogelijkheden is gericht.
Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Daarbij is het heel belangrijk dat het kind in contact komt met zijn/haar binnenwereld zodat de klacht zich om kan vormen tot een eigen kracht! Een eigen kracht die ieder kind in zich heeft.
Ik gebruik verschillende interventies waarbij altijd het doel is dat het kind zich weer beter in haar/zijn vel zit.
Dit kan via creativiteit, motorische ervaringen, spel, gesprekken, visualisaties, gerichte diepte ontspanning, drama. Ervaringsgericht aan het werk.

Hierbij is het belangrijk dat de ouders mee gaan in het proces. IK besteed dan ook veel tijd en aandacht aan de gesprekken met ouders.
Het kan ook zijn dat er alleen gesprekken met ouders zijn.
Ik maak hierbij gebruik van het door mij ontwikkelde beweegbare lemniscaat, om visueel te maken wat er kan gebeuren bij angst, boosheid, onduidelijke grenzen enz.

Hoe verloopt de therapie? 

Er wordt begonnen met een intake gesprek met de ouders/verzorgers.De kinderpraktijkIn dit gesprek gaan we de levensloop van het kind na en kijken we naar de klachten en krachten van het kind en wat dit voor u en uw kind betekent.
Als beide partijen het zien zitten, ga ik aan het werk met het kind.
Na sessie 5 is er weer een gesprek met de ouders/verzorgers Hierin wordt het behandelplan besproken Daarna is er, na iedere vijfde sessie, opnieuw een oudergesprek.
Ik vind het erg belangrijk om de ouders/verzorgers er zoveel mogelijk bij te betrekken.
Het kan dat het in het belang van het kind is om een gesprek op school of observatie te doen, dit behoort tot de mogelijkheden.

Wat is de duur van de therapie?

De therapie werkt snel en effectief, afhankelijk van het kind en het probleem duurt de therapie 5 tot 20 sessies.

 

Samenwerking met 

Sasha Jansen van logo kind in de kijker     www.kindindekijker.nl
 

Lid van RBCZ

CRKBO DocentIngeschreven in het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg

RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (de psyche) het lichaam te betrekken of door bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken.