Integratieve Therapie is een methode waarmee je stapje voor stapje leert de verbinding met je ware zelf te herstellen. Op concrete wijze wordt duidelijk gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het NU te ervaren zonder de pijn en de blokkades die je EERDER in het leven hebt opgelopen.

Binnen Integratieve Therapie gaan we er vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, weggestopte gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit ontstane overlevingspatronen. Meestal zien we het heden dus niet voor wat het daadwerkelijk is, maar kijken we terug naar de reflectie van ons verleden.

Met Integratieve Psychotherapie help ik mijn cliënt met meer complexere vraagstukken en problemen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen last hebben van onverwerkte problematiek (trauma’s) of van afgesplitste gevoels-inhouden. Ik leer je  hoe je de onderliggende structuur van persoonlijkheidsdelen kunt verkennen en je eigen maken. Ik maak gebruik van verschillende vormen van bewustzijn om je ook op diepere niveau’s te kunnen helpen.

Daarvoor daal en werk ik in de diepere gevoelslagen af. Iedereen is uniek. Daarom hanteer ik niet een standaardprotocol, maar maatwerk. Voor een ieder specifiek.

Lid van RBCZ

CRKBO DocentIngeschreven in het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg

RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Alle RBCZ-therapeuten werken holistisch, dat wil zeggen dat zij de mens (lichaam en geest) als één geheel zien. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (de psyche) het lichaam te betrekken of door bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken.